Thule Art Gallery is a project born in 2007 organized by the Thule Italy. Thule Art Gallery offers works, biographies and bibliographies of artists proscribed or forgotten for ideological or why not be in line with the prevailing aesthetic models. Thule Art Gallery wants to be a collective work, Direct free and open to all art lovers. Thule Art Gallery asks visitors to collaborate by sending messages and reproductions of works of the artists featured on the site. Thule Art Gallery asks newspapers, sites, magazines and blogs to report and review its activities.

Thule Art Gallery is a project born in 2007 in Italy Organized by Thule. Thule Art Gallery offers works, biographies and bibliographies of artists proscribed or forgotten for ideological or why not considered in line with the prevailing aesthetic models. Thule Art Gallery wants to be a collective work, free to all lovers of art. Art Gallery Thule asks visitors to cooperate by sending alerts and reproductions of works of the artists on the site. Art Gallery Thule calls to newspapers, websites, magazines and blogs to report and review its activities.

Thule Art Gallery is a project, das im Jahr 2007 entstanden ist und von der Gesellschaft Thule Italia organisiert wird. Die Thule-Kunst-Galerie zeigt und fördert Werke, Biographien und Bibliographien von Künstlern, die geächtet oder ideologisch nicht im Einklang sind mit den herrschenden ästhetischen Vorstellungen. Thule Art Gallery ist bestrebt eine kollektive Arbeit zu ermöglichen, direkt, kostenlos und offen für alle Kunstliebhaber. Thule Art Gallery bietet den Besuchern Reproduktionen von Werken der Künstler, die auf der Website vorgestellt werden. The Thule Art Gallery invites Newspapers, Magazines, Websites and blogs to reports, asking for reviews of their activities.

The Thule Art Gallery is a project born in 2007 en Italie; it is organized by the Thule Association. Thule offers works of art gallery, biographies and bibliographies of banned or ignored for ideological reasons or in line with the aesthetic canons artists who dominate. The Art Gallery Thule wants a collective work that caters to all art lovers. It asks visitors to participate by sending information and reproductions of works of artists on its website. Our Art Gallery called newspapers, sites internet, magazines and blogs to publish account reports on its activities.

Thule Art Gallery is a project in 2007 Italy, organized by Thule. Art Gallery offers works of Thule, biographies and bibliographies of forgotten or forbidden by ideology or why artists are not considered according to the aesthetic models. Thule Art Gallery wants to be a collective work, free for all art lovers. Thule Art Gallery invites visitors to contribute by sending alerts and reproductions of works of the artists on the site. Art Gallery Thule asks newspapers, sites, magazines and blogs to inform and review their activities.

Thule Art Gallery is a project, born in 2007 in Italy, organized in Tula. Thule Art Gallery offers works, biographies and bibliographies of artists banned or forgotten for ideological or why not dealt with in accordance with the existing aesthetic models. Thule Art Gallery wants to be a collaborative, free for all art lovers. Art Gallery Thule asks visitors to cooperate by giving notice and reproductions of works by artists on the site. Art Gallery Thule calls newspapers, Sites, journals and diaries and analysis in the report of its activities.

De Thule Kunstgalerij is een project dat in 2007 in Italië werd opgericht door de vereniging Thule. De Thule Kunstgalerij biedt werken, biografiën en bibliografieën van kunstenaars aan die omwille van ideologische redenen verboden of vergeten zijn of waarvan men meent dat ze niet in overeenstemming zijn met de prevalerende esthetische modellen. De Thule Kunstgalerij wil een collectief werk zijn welke vrij toegankelijk is voor alle kunstliefhebbers. De Thule Kunstgalerij vraagt bezoekers om hun medewerking door gegevens en afbeeldingen van het werk van de hier opgenomen kunstenaars in te zenden. De Thule Kunstgalerij nodigt verder kranten, websites, tijdschriften en blogs uit verslag te doen van haar activiteiten.

Thule Art Gallery is a project born in 2007 under the auspices of the Association of Thule Italy. Art Gallery Thule proposed works, biographies and bibliographies of artists proscribed or forgotten because of ideological prejudices or are not deemed to comply with the canonical artistic models. Thule Art Gallery wants to be a collective project, free and open, to all those passionate about art. Art Gallery Thule asks visitors to cooperate by sending information and reproductions of works of artists present on the site. Art Gallery Thule asks newspapers, sites, magazines and blogs to report and review work.